>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Світовий ринок цукру, розміщення підприємств цукрової галузіЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 66.2 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..................3
РОЗДІЛ 1
 Загальна характеристика цукрової галузі
1.1 Цукрова галузь у структурі агропромислового комплексу ......................................5
1.2. Фактори які впливають на розміщення цукрової галузі...........................................8
1.3. Технологія виробництва цукру. Види цукру...........................................................11
РОЗДІЛ 2 
Особливості функціонування  світового ринку цукру за 2002-2004 роки
2.1. Аналіз світового виробництва і розподілу цукру....................................................15
2.2.Аналіз світового експорту та імпорту цукру............................................................21
2.3. Оцінка українського ринку цукру.............................................................................26
РОЗДІЛ 3
 Перспективи та шляхи розвитку  цукрової галузі
3.1 Механізм протекціонізму та дотацій цукрової галузі в ЄС та в інших країнах світу ....................................................................................................................................34
3.2. Пропозиції щодо ефективного функціонування цукрової галузі в Україні..........37
3.3. Перспективи та прогнози розвитку цукрової галузі в світі та в Україні...............40
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...............43
СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ   ЛІТЕРАТУРИ………………………………………................46
ДОДАТКИ


Список використаної літератури
1.    Бойко Л. Про проблеми цукрової галузі // Урядовий кур'єр.Київ,2005.-№129.
2.    Бондар В. С. Бурякоцукровий комплекс України в 2004 році // Цукрові буряки,Київ №1, 2005
3.    Варченко О. М. Аналіз виробничих можливостей вітчизняної цукрової промисловості та провідних країн світу // Економіка АПК Київ, 2003, № 9
4.    Дахно І.Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. - К.: МАУП ,2003.
5.    Імас    Є. В. Ринок цукру в економічній системі України // Економіка АПК Київ , 2001, № 4
6.    Ковалевський В. В., Михайлик О. Л., Семенов В.Ф. Розміщення продуктивних сил: Підручник -К.: Товариство „Знання”, КОО ,1998.
7.    Коденська М. Ю .Цукробурякове виробництво України. К.: Інститут аграрної економіки, 1998
8.    Коротун І.М., Коротун М.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України .- Рівне РДТУ, 1998.
9.    Марценко Є. В. Економічний стан та криміногенна ситуація в Україні // Агросвіт. - Київ, 2005.-№ 129
10.    Мельник В. Наш аграрний сектор здатний відродитись за 5 років // Україна Молодаю-2005.-27 грудняю
11.    Музиченько О. "Пустеля Сахара"[Проблеми цукрової галузі]// Пропозиція :виробничий.-Київ,2005.№7.С29-31.
12.    Паламарчук З. М. Цукровий завод Енциклопедія 1986
13.    Сіваченко І.Ю. Міжнародний агро бізнес навч.посібник.-К.УУЛ,2003.
14.    Стасіневич С. Механізм державної підтримки цукробуряківництва України // Вісник аграрної науки.Київ,2005.-№5.
    15. Уллєвич С. В. Унікальний коренеплід. -К.-„Урожай” 1991.
16. Фурса А. Державне регулювання цукробурякового під комплексу в умовах ринкових відносин //Економіка України.Київ,2004.-№10.С.58-67.
17. Чернюк Л. Г.,Клиновський Д. В. Розміщення продуктивних сил України Навчальний посібник. – Київ ЦУЛ, 2002
18. Цуркан Р. "Несладкая жызнь" //Агросвіт:інформаційно-аналітичний.-Київ.,2005.-№14.С.19-21.
19. Шаблій   Соціально-економічна географія України :Навчальний посібник-Львів: Світ,2000
20 Шпичак О., Стасіневич С. Скупий платить вдвічі .Ціни на цукрові буряки: недоліки та наслідки //Урядовий кур'єр.ю-Київ,2005-№177-С.10
21. Шмідт Т. Горькая судьба сладкого (ринок Сахара) // Бізнес.-к.2004-№44.С 160-163.
22. Шмідт Т.Троснико-свекольние дерби :ринок Сахара// Бізнес – К, 2005-№24-С.122-127

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038