>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Світовий ринок цукру та розміщення підприємств цукрової галузіЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 119.82 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.25/4Середня оцінка: 3.25ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЦУКРУ 6
1.1 Цукрова галузь в структурі промисловості країни 6
1.2. Фактори розміщення цукрової галузі 8
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ЦУКРУ ДО 2008 РОКУ 11
2.1 Аналіз світового виробництва цукру 11
2.2 Аналіз світової торгівлі цукром 14
2.3 Аналіз попиту та споживання цукру  17
2.4 Аналіз цін на цукор 19
РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ 21
3.1 Світові тенденції на ринку цукру та реформування галузі в ЄС 21
3.2. Особливості цукрової галузі в Україні 24
3.3. Перспективи та прогнози розвитку цукрової галузі 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
ДОДАТКИ 37

 

 

 

 

Список використаних джерел та літератури

1.    Бойко Л. Про проблеми цукрової галузі // Урядовий кур'єр. – К., 2005. - №129 – 91 с.
2.    Бондар В. С. Бурякоцукровий комплекс України в 2008 році // Цукрові буряки. – К., №1, 2005. – 84 с.
3.    Варченко О. М. Аналіз виробничих можливостей вітчизняної цукрової промисловості та провідних країн світу // Економіка АПК. – К., 2007, № 9
4.    Дахно І.Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. - К.: МАУП ,2007. – 614 с.
5.    Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. – К.: Академ-видав, 2006. – 368 с.
6.    Імас Є. В. Ринок цукру в економічній системі України // Економіка АПК. – К., 2001, № 4.
7.    Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Нач. посіб. для студ. екон. та геогр. спец. вищ. навч. залк. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 260 с.
8.    Ковалевський В. В., Михайлик О. Л., Семенов В.Ф. Розміщення продуктивних сил: Підручник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 2005. – 515 с.
9.    Коденська М. Ю .Цукробурякове виробництво України. – К.: Інститут аграрної економіки, 2004. – 518 с.
10.    Коротун І.М., Коротун М.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України .- Рівне: РДТУ, 1998. – 499 с.
11.    Марценко Є. В. Економічний стан та криміногенна ситуація в Україні // Агросвіт. – К., 2005. - № 129.
12.    Мельник В. Наш аграрний сектор здатний відродитись за 5 років // Україна Молода. – 2005. - 27 грудня.
13.    Музиченько О. „Пустеля Сахара”[Проблеми цукрової галузі] // Пропозиція: виробничий. – К.,2005. №7. – С. 29-31.
14.    Паламарчук З. М. Цукровий завод. Енциклопедія. – К., 1986. – 150 с.
15.    Політика та розвиток сільського господарства в Україні / за ред.Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Зорі, Людвіга Штріве. – К.: Альфа-Принт, 2006. – 312 с.
16.    Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.
17.    Сіваченко І.Ю. Міжнародний агро бізнес навч.посібник. - К.: УУЛ, 2007. – 301 с.
18.    Стасіневич С. Механізм державної підтримки цукробуряківництва України // Вісник аграрної науки. – К., 2005. - №5.
19.    Уллєвич С. В. Унікальний коренеплід. - К.: „Урожай”, 1991. – 51 с.
20.    Фурса А. Державне регулювання цукробурякового під комплексу в умовах ринкових відносин // Економіка України. – К., 2008. - №10. – С. 58-67.
21.    Цуркан Р. „Несладкая жизнь” // Агросвіт:інформаційно-аналітичний. – К., 2005. - №14. – С. 19-21.
22.    Чернюк Л. Г.,Клиновський Д. В. Розміщення продуктивних сил України Навчальний посібник. –К.: ЦУЛ, 2006. – 497 с.
23.    Шаблій Соціально-економічна географія України: Навчальний посібник -Львів: Світ, 2006. – 589 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038