>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Розвиток важкого машинобудування УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 276.25 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 1ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….…... 3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ………………………………………………………………. .5
1.1. Важке машинобудування як галузь промисловості………………………………. 5
1.2. Елементи й структура галузі важкого машинобудування………………………... 7
1.3. Чинники, що впливають на розвиток важкого машинобудування……………... 10
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ЗА 2005-2008 РР………………………………14
2.1. Динаміка показників розвитку важкого машинобудування в Україні………… 14
2.2. Регіональні особливості розвитку важкого машинобудування в Україні за     2005-2008 рр……………………………………………………………………………  18
2.3. Аналіз факторів, що впливають на функціонування важкого машинобудування  в Україні за 2005-2008 рр.……………………………………… …………………….  21
РОЗДІЛ 3
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ………………………………………………..... 26
3.1. Недоліки функціонування важкого машинобудування в Україні…………….... 26
3.2. Шляхи усунення недоліків функціонування та пріоритетні напрямки розвитку галузі важкого машинобудування в Україні………………………………………….. 29
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….. 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......………………………………………….  39
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….......….. 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Бейдик О.О. Географія: Короткий тлумачний словник. – К.: Либідь, 2001. – 192 с. – Укр. і рос. Мовами.
2.    Дорогунцов С.І., Заєць Т.А., Пітюренко Ю.І. та ін.;За заг. Ред.. д-ра ЕК. Наук, проф.., чл.-кор. НАН України  Дрогунцова С.І.// Розміщення продуктивних сил і регіональна: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 988 с.
3.    Жук М.В., Круль В.П.// Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник. – К.: Кондор, 2004. – 296 с.
4.    Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. – К.: Академ-видав, 2003. – 368 с.
5.    Заставний Ф.Д. Географія України.: у 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с., іл.
6.    Заставний Ф.Д.// Соціально-економічна географія України: Підруч. Для 9 кл. серед. Загально освіт. Шк.. Вид. 3-тє, зі змінами. – К.: Форум, 2004. – 239 с. : іл.., карти.
7.    Масляк П.О., Тищенко П.Г. // Географія України: Пробний підручник для 8-9 кл. серед. шк. – К.: Зодіак – ЕКО, 1998. – 439 с. : іл., карти.
8.    Ковалевський В.В, Михайлик О.Л., Семенова В.Ф.// Розміщення продуктивних сил: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 546 с.
9.    Коротун І.М., Коротун Л. К., Коротун С.І.// Розміщення продуктивних сил України. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Вид. 3-тє, доп. – Рівне, ДІВА, 1998. – 410 с.
10.    Розміщення продуктивних сил України / за ред. Є. П. Качана. – К.: Вища школа. – 1997 р.
11.    РПС і РЕ: Навчальний посібник/ Є.П. Качан, Т.Є. Царин, Д.В. Ткач та ін.; За ред Є.П. Качана. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. – 704 с.
12.    Соціально-економічна географія України: Навчальний посібник/ За редакцією проф. Шаблія О.І. Вид. Друге, перероблене і доповнене. – Львів: Світ, 2000. – 680 с. іл.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038