>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Робоча сила як специфічний товарЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 246.86 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0План
1. Вступ
2. Властивості робочої сили як товару
3. Особливості відтворення робочої сили як особливого товару в сучасній Україні
4. Висновки
 Список використаної літератури
1.    Барр Р. Политическая экономия. М.: «Международные отношения», 1994.
2.    Дикарёва А.А., Мирская М.И. Соціологія труда.-М.: Высшая школа, 1989.
3.    Економічний словник-довідник / За ред. С.В.Мочерного.К.: Femina, 1995.
4.    Інформаційний бюлетень міністерства статистики України, 1998.№11-12
5.    Купалова І.І. Соціально-економічна сутність форми ті функції ринку робочої сили // Зайнятість та ринок праці.К, 1994.випуск 2.
6.    Колєшня Л. Попит на ринку праці// Україна: аспекти праці.-1998.-№7
7.    Маркс К. Капитал.М: Издательство политической литературы.-Т.1.-1983.
8.    Маркс К. Енгельс Ф. Твори.т.20,21
9.    Маслова И.С. Эффективная занятость и рынок рабочей силы////Вестник статистики.1990.№12
10.    Павленков В.А. Рынок труда. М.1992
11.    Політична економіяпідручник(1)/ Під ред. О.М. Румянцева та ін.К.: “Вища школа”, 1980.
12.    Экономика труда /Под ред. Г.Р. Погосяна и Л.И. Жукова,-М.: Экономика, 1991.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038