>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Ризики кредитних операцій в діяльності комерційних банківЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 56.55 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0План.

Вступ.

Розділ 1.   Кредитна політика банку, її основні елементи.

1.1 Економічна сутність кредитного механізму, умови його здійснення.
1.2. Порядок надання кредиту комерційним банком та контроль за його  поверненням.

Розділ 2. Форми забезпеченості повернення кредитів, наданих комерційним банком.

2.1. Застава, як засіб забезпечення виконання зобов’язань
2.2. Резервування на випадок неповернення кредиту.

Розділ3. Шляхи удосконалення методичних та організаційно-практичних основ забезпечення кредитів.

Висновки
Список літератури
Список літератури.

1.    Банківська енциклопедія. / Під ред. А. М.Мороза – К. : Ельтон,  1993.  – 328 с.
2.    Банковское дело /Под ред. Лаврушина О.И. – М. : банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. – 428с.
3.    Галасюк В., Галасюк В. Незалежна експертна оцінка, як засіб забезпечення необхідного рівня ліквідності об’єктів застави // Вісник НБУ. – 1999. – 2. – с.51-54.
4.    Энгслер П. Рыночная экономика для начинающих бизнесменов . – К.; 1992. – 120с.
5.    Заржицький О., Левченко А. Застова як засіб забезпечення виконання зобов’язань. //Право України. – 1996. – 7. – с.35-36.
6.    Івасів Б., Клапків М. Економічний зміст та форми страхування кредитів. //Вісник НБУ. – 1998. – 5. – с.41-47.
7.    Кардаш О. Источник убытков. Кредиты и деятельность банков по обеспечению их возвратности. //Бизнес. -  1995. - 16 – с.41.
8.    Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій в сучасних умовах // Фінанси України. – 1998. – 10. – с.27 – 30.
9.    Колесников В.И. Банковское дело . -  М.: Финансы и статистика, 1995. – 200с.
10.    Костюченко В. Формування резервів для покриття кредитних ризиків.//Вісник НБУ. – 1999. – 2. – с.43-46.
11.    Кредитование //Под ред. Гольцберга, Л.М.Хасан-Бек – К.: Торгово-издательское бюро. - 1994. – 316 с.
12.    Куценко О. Резерви комерційного банку // Банківська справа . – 1998. – 4-5. – с.36-39.
13.    Методичні рекомендації щодо застосування комерційними банками Закону України “Про банкрутство”, лист НБУ 20.06.97., № 06-03/ 101.
14.    Методичні рекомендації щодо застосування комерційними банками Закону України “Про заставу”.
15.    Ольшаный А.И. Банковское кредитование. М. : Финансы и статистика, 1996. -  203с.
16.    Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська. Л.: Центр Європи, 1997. – 289 с.
17.    Основы банковского дела /Под ред. Мороза А.Н. – К.: Либра, 1994. – 330с.
18.    Павлодский Н.Н. Банковский кредит и способы его обеспечения. М.: Знание, 1994. – 79с.
19.    Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: Аланс. – 1997. – 275с.
20.    Положення про проведення кредитної політики і фінансування капітальних вкладень в установах УСБ, затверджене Правлінням банку 16.06.95р.
21.    Порядок проведення банками операцій з векселями . (із змінами та доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ №171 від 02.06.97р. //Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -–1997. – 9. – с.1-30.
22.    Про банки і банківську діяльність. Закон України. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – 25. – с.220 – 252.
23.    Про заставу. Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 42. – с. 201-242.
24.    Про кредитування. Положення НБУ, затверджене Постановою Правління НБУ №246 від 28.09.95р. // Банківська справа. – 1996. – 2. – с.58-61.
25.    Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Інструкція НБУ, затверджена Постановою Правління НБУ №141 від 14.04.98р.
26.    Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків. Положення НБУ, затверджене постановою Правління НБУ №122 від 27.03.98р.
27.    Ревун В.М. Проблеми функціонування комерційних банків // Вісник НБУ. – 1997. – 7. – с. 28-32.
28.    Савлук М.І. Вступ до банківської справи. -  К.: Лібра, 1998. – 344с.
29.    Старцев О.І. Застава – універсальний інструмент врегулювання майнових відносин  // Юридичний вісник України. – 1998. – 29. – с.15.
30.    Таскі Г. Резерви на покриття можливих втрат за позиками і витрати на створення таких резервів : міжнародні аспекти // Вісник НБУ . – 1997. – 8. – с.17-19.
31.    Шибалкіна В. Оптимальні умови кредитування. // Банківська справа. – 1998 . – 4. – с.39-41. 

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038